Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude & de rol van de curator, RC en notaris

Donderdag 12 december 2024

Programma

Deze bijeenkomst staat in het teken van de civiele aspecten van faillissementsfraude. Allereerst komen de beginselen uit het faillissementsrecht aanbod, waaronder de vereisten van de Pauliana en de Peeters/Gatzen-vordering.

Vervolgens wordt ingegaan op de diverse middelen die de Faillissementswet de curator (al dan niet via de rechter-commissaris) biedt om adequaat en efficiënt informatie te achterhalen en vei-lig te stellen. Met name in geval van een vermoeden van faillissementsfraude is het van belang dat de curator in de eerste weken van het faillissement deze middelen inzet. De ervaring leert dat met het benutten van deze middelen de kans op succes – zijnde een beter resultaat voor de ge-zamenlijke schuldeisers – aanzienlijk wordt vergroot.

Daarna wordt ingegaan op de curator en het strafproces: ook in een lopende strafzaak tegen een bestuurder (of een feitelijk beleidsbepaler) van de gefailleerde rechtspersoon dient de curator immers zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Toegelicht zal worden op welke wijze de cura-tor via het strafproces eenvoudig(er) de geleden schade kan verhalen op de verdachten met be-hulp van het (beslag door het) OM. Ook hier komt de Peeters/Gatzen-vordering in beeld.

De rechter-commissaris vertelt voorts over de rol van de RC in insolventiefraudezaken, de middelen die hem/haar ter beschikking staan en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zijn/haar rol.

Tot slot wordt de rol van de notaris belicht.

Voorbereiding

De ervaring leert dat de cursus ongeveer 4-6 uur voorbereidingstijd vergt.

Deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst een syllabus met relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij dit materiaal bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van voorafgaand aan de bijeenkomst – verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus.

Certificaat

Na afloop van de cursus wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die de cursus hebben bijgewoond en de opdracht voldoende hebben gemaakt.

Er wordt naar gestreefd dat bij de cursus vertegenwoordigers vanuit alle stakeholders deelnemen aan de opleiding. Dit om het delen van informatie en kennis zoveel mogelijk te optimaliseren.

Kosten

Cursusprijs: € 799,- excl. BTW

Vroegboek tarief: € 599,- excl. BTW

* Is er vanuit uw organisatie interesse in deelname van meerdere personen aan de opleiding? Neem dan contact met ons op om een gunstige combi-deal af te sluiten.

** Aanmelden als abonnee van Kennisplatform Insolventiefraude kan kosteloos via onze website.

Voornoemde prijs is inclusief:

 • Deelname aan de cursus;
 • Cursusmateriaal;
 • Beoordeling van de opdracht;
 • Logistiek (zaal en catering, danwel webinar indien onderwijs op locatie niet mogelijk blijkt vanwege Covid-19 maatregelen);
 • Certificaat van deelname.

Extra informatie:

Vanaf 09.15 uur

Ontvangst

09.30-10.45 uur

Deel 1: Civiele normen: Beginselen faillissementsrecht & Pauliana
Spreker: Ferry Ortiz Aldana

 • Algemene mogelijkheden van de rc
 • Taken van de rc
 • Gereedschapskist van de rc
 • Het Civielrechtelijk Bestuursverbod
 • Fraudespreekuren
 • Beginselen van faillissementsrecht
 • Faillissementspauliana
 • Peeters/Gatzen-vordering
 • Civiel recht als ultimum remedium?

10.45-11.00 uur

Koffiepauze

11.00-12.15 uur

Deel 2: Middelen van de curator
Spreker: Willem van Nielen

 • Middelen van de curator bij faillissementsfraudebestrijding
 • Wetsvoorstel versterking positie curator: Curator een extra taak fraudebestrijding?
 • Inlichtingenplicht en nemo tenetur
 • Binnentreden woning of andere plaats
 • Optrekken curator met forensisch accountant

12.15-13.15 uur

Lunchpauze

13.15-14.15 uur

Deel 3: Curator en strafprocesrecht
Spreker: Willem van Nielen

 • Overleg met OM
 • Informatie-uitwisseling (fraudespreekuur)
 • Beslagmogelijkheden van het OM
 • Voeging van de curator ten behoeve van de benadeelde schuldeisers in het strafproces tegen de fraudeur
 • Bijzondere informatiebronnen
 • Schikken
 • Financiering curator

14.15-14.30 uur

Koffiepauze

14.30-15.45 uur

Deel 4: De rol van de rechter-commissaris
Spreker: Michael de Valk

 • Algemene mogelijkheden van de rc
 • Taken van de rc
 • Gereedschapskist van de rc
 • Het Civiel Bestuursverbod en het beperkte gebruik daarvan
 • Fraudespreekuren

15.45-16.00 uur

Koffiepauze

16.00-17.00 uur

Deel 5: De rol van de notaris
Spreker: Robert Helder

 • De wettelijke positie van de notaris
 • De Wet witwassen en financiering terrorisme (WWFT)
 • Fraudeindicaties en de mogelijkheden om daar tegen op te treden
 • Overleg met OM
 • Informatie-uitwisseling

17.00 uur

Afsluiting

Locatie

De Specialisatieopleiding wordt gehouden in ‘Space to Create‘ Stationsplein 90, 35 11 ED Utrecht. Dit is op loopafstand van het Centraal Station en diverse parkeergarages.

Tijden

De bijeenkomst duurt van 9.30 – 17.00 uur.

Gedurende de dag vindt in de ochtend (11.00 – 11.15 uur) en middag een (15.15 – 15.30 uur) koffiepauze plaats. Tijdens de lunchpauze (12.45 – 13.45 uur) worden belegde broodjes geserveerd.

Permanente Opleiding

In het kader van de Permanente Opleiding van de NOvA zijn aan deze bijeenkomst 6 opleidingspunten toegekend.

Docenten

 • Mr. Willem van Nielen, advocaat & partner bij Recoup Advocaten en Voorzitter
  Kennisplatform Insolventiefraude
 • Mr. Ferry Ortiz Aldana, advocaat bij Recoup en promovendus Onderzoekscentrum Onderneming & Recht (onderwerp: Peeters/Gatzen-vordering)
 • Mr. Michael de Valk, rechter commissaris Rechtbank Noord Holland en portefeuillehouder Fraude in DB Recofa
 • Mr. dr. Robert Helder, oud-notaris, coördinator notarieel recht Universiteit Utrecht en notarieel-financieel deskundige Politie Oost Nederland.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor academisch geschoolde juristen, zoals
 • Advocaten
 • Curatoren
 • Leden van het Openbaar Ministerie
 • Leden van de zittende magistratuur
 • Rechter-commissarissen
 • Leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie en FIOD
 • Medewerkers van de Belastingdienst
 • Medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken
 • Bedrijfsjuristen
 • Fiscalisten
 • Medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • Medewerkers van het UWV
 • Notarissen

De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijving aan de opleiding voor dit jaar te sluiten, teneinde de groep deelnemers te beperken om de interactie te optimalsiseren.

6 PE punten

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?