Jaarcongres Kennisplatform Insolventiefraude 2024

Donderdag 16 mei 2024

Insolventiefraude

Inhoud

Door uitbreiding van wetgeving neemt het signaleren en bestrijden van onregelmatigheden en fraude buiten – vaak in het zicht van – faillissement aan belang toe. Denk aan de nieuwe herstructureringswet, Wet Homologatie Onderhands Akkoord, op grond waarvan schuldeisers een dwangakkoord kunnen sluiten met de schuldenaar buiten surseance of faillissement. Of de nieuwe Wet Turboliquidatie die schuldeisers meer informatierechten geeft onder meer met als doel om actie te kunnen ondernemen in geval van vermoedens van onregelmatigheden. Vanuit het strafrecht biedt de uitbreiding van artikel 347 Sr in dit soort gevallen mogelijkheden voor de opsporingsinstanties om meer dwang- en opsporingsmiddelen in te zetten bij vermoedens van fraude zonder dat sprake is van een faillissement. Tijdens dit jaarcongres zal de vraag aan de orde komen welke mogelijkheden en onmogelijkheden deze wetgeving in de praktijk voor de brede groep van schuldeisers en strafrechtelijke handhavers biedt.

Bovenstaande is voor ons Kennisplatform Faillissementsfraude ook reden om onze naam om te zetten naar Kennisplatform Insolventiefraude.nl

Sprekers

 • Willem van Nielen, voorzitter Kennisplatform Insolventiefraude en advocaat en curator bij Recoup Advocaten
 • Mitchell Altena, Officier van Justitie bij het Functioneel Parket
 • Arpi Karapetian, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Erik de Kloe, universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Ferry Ortiz Aldana, advocaat bij Recoup Advocaten en promovendus Onderzoekscentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit
 • Bruno Tideman, advocaat bij Cees Advocaten
 • Jaap Timmer, FIOD Vakgroepcoördinator Opsporing, bevoegd functionaris WPG

Deelnemeraantal

Maximaal 100.

Kosten

Congresprijs: EUR 395,- excl. BTW

Medewerkers van de overheid, leden van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten, leden van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen en leden van de vereniging voor Jonge InsolventieRecht Advocaten: EUR 295,- excl. BTW.

Voornoemde prijs is inclusief:

 • Deelname aan het congres
 • Documentatiemateriaal
 • Koffie (pauzes), lunch, borrel
 • Certificaat van deelname

Extra informatie:

Programma

09.30 – 10.00 uur       Inloop, registratie en koffie

10.00 – 10.15 uur       Opening congres door de dagvoorzitter

Willem van Nielen, dagvoorzitter

10:15 – 10.35 uur       Herstructurering en onregelmatigheden 1

Spreker: Arpi Karapetian

 • Wetenschappelijke aspecten straf en civiel

10:35 – 11.05 uur       Herstructurering en onregelmatigheden 2

Spreker: Ferry Ortiz Aldana

 • Onregelmatigheden en de WHOA

11:05 – 11.15 uur        Herstructurering en onregelmatigheden 3

Spreker: Bruno Tideman

 • Visie vanuit rol als Landelijke aanjager herstructureringen

11:15 – 12.15  uur      Discussie aan de hand van de stellingen

12:15 – 13.15  uur      Lunch

13.15 – 14.30  uur      Aanpak OM van Fraude buiten faillissement –art. 347 Sr in praktijk

Spreker: Mitchell Altena

 • Wat zijn de mogelijkheden van 347 voor het OM, welke ervaringen hebben ze daar mee
 • Knelpunten en verbeteringen voor wat betreft de wetgeving.
 • Welke samenwerking met andere stakeholders zijn in de praktijk mogelijk of gewenst.

14:30 – 14.45 uur       Pauze

14.45 – 15.40 uur       Aanpak turboliquidatie door benadeelde crediteuren

Spreker: Erik de Kloe

 • Doel en strekking nieuwe artikel
 • Hoe kan dit in de praktijk wel of niet werken

15:40 – 16.20 uur       Paneldiscussie o.l.v. dagvoorzitter, Willem van Nielen

Met Bruno Tideman

 • Aan de hand van ieder 2 stellingen

Met Jaap Timmer

 • Aan de hand van 2 stellingen

16.20 – 16.45 uur       Nawoord

nader bekend te maken spreker

16.45 uur                    Afsluiting, gevolgd door borrel

Locatie

Het congres wordt gehouden in de:

Jaarbeurs
Jaarbeursplein
3521 AL  Utrecht
+31 (0)30 295 58 88
www.jaarbeurs.nl

Tijden

De bijeenkomst duurt van 9.30 – 16.45 uur.

Gedurende de dag vindeneen lunchpauze (12.15 – 13.15 uur) met een buffet, een middag- koffiepauze (14.30 – 14.45 uur) en een afsluitende borrel (16.45 uur) plaats.

Permanente Opleiding

In het kader van de Permanente Opleiding van de NOvA zijn aan deze bijeenkomst 5 opleidingspunten toegekend.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor onder andere, maar niet uitsluitend:

 • (Strafrecht-) Advocaten
 • Curatoren
 • Leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie enFIOD/Belastingdienst
 • Leden van het Openbaar Ministerie
 • Leden van de zittende magistratuur
 • Rechter-commissarissen
 • Juristen van het Ministerie van V&J
 • Medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken
 • Bedrijfsjuristen
 • Juridisch medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • Juridisch Medewerkers van het UWV
 • Notarissen

Deelnemeraantal

Maximaal 100.

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?