Specialisatieopleiding 2021-2022

Bij de aanpak van insolventiefraude zijn verschillende stakeholders betrokken, waaronder advocaten, curatoren, rechter(s)(-commissarissen), medewerkers van de Politie, medewerkers van de Belastingdienst en FIOD, Officieren van Justitie en parketsecretarissen van het Openbaar Ministerie, (beleids)medewerkers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, strafrechtadvocaten, forensische accountants, medewerkers van banken, medewerkers van het UWV en notarissen. Zij werken integraal samen bij de aanpak van insolventiefraude.

Het doel van deze specialisatieopleiding is het verdiepen van de kennis van de diverse stakeholders, het bevorderen van deze integrale aanpak van insolventiefraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders.

De zes bijeenkomsten waaruit de opleiding bestaat worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken.

Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van insolventiefraude bestaat gedurende de opleiding voldoende ruimte voor kennisuitwisseling tussen de stakeholders en het uitbreiden van netwerken.

Tijdens de specialisatieopleiding staan de navolgende hoofdthema’s centraal

 1. Introductie Insolventiefraude
 2. Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek & data-analyse bij insolventiefraude
 3. Civielrechtelijke aanpak van insolventiefraude & de rol van de curator, RC en notaris
 4. Strafrechtelijke opsporing, handhaving & vervolging van insolventiefraude
 5. Fiscaalrechtelijke aspecten & de rol van de fiscus en FIOD bij de aanpak van insolventiefraude
 6. Internationale verhaalsmogelijkheden & asset tracing bij insolventiefraude

Deze hoofdthema’s worden in een zestal bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept.

Cursusleider: Mr. Willem van Nielen, Advocaat & partner bij Recoup Advocaten en Voorzitter Kennisplatform Insolventiefraude.nl

Kosten

 • Regulier tarief: EUR 3.295,- excl. BTW

 • Tarief voor medewerkers van de overheid: EUR 2.975,- excl. BTW

De Specialisatieopleiding is inclusief:

 • 6 inspirerende opleidingsdagen
 • Rijk cursusmateriaal
 • Mooie locatie in regio Utrecht
 • Goeie lunch & drankjes
 • Certificaat van deelname
 • En niet te vergeten: een breed netwerk om op terug te vallen de rest van je carrière

Locatie

De Specialisatieopleiding wordt gehouden in het Centrum van Utrecht op een nader bekend te maken locatie.

Tijden

De bijeenkomsten duren van 9.30 – 17.00 uur.

Gedurende de opleidingsdagen vindt in de ochtend (11.00 – 11.15 uur) en middag een (15.15 – 15.30 uur) koffiepauze plaats. Tijdens de lunchpauze (12.45 – 13.45 uur) worden belegde broodjes geserveerd.

Lees hier meer over uw voorbereiding voor de cursus. Voor inhoudelijke vragen: Willem van Nielen (cursusleider) wvannielen@recoup.nl

Docenten

De onderstaande personen delen hun kennis binnen het kader van de Specialisatieopleiding.

Bijeenkomst 1:

 • Willem van Nielen, Advocaat & partner bij Recoup Advocaten en Voorzitter Kennisplatform Insolventiefraude;
 • Albert van Beek, Landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket;
 • Edwin Duijn, Projectleider – Relatiemanager Financieel Economische Criminaliteit, Nationale Politie;
 • Medewerkers van Afdeling TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving) van Dienst Justis.

Bijeenkomst 2:

 • Inge-Lisa Toxopeus-de Vries, Forensisch accountant bij Hermes Advisory;
 • Olav Nuijten, Financieel onderzoeker bij Nuijten & Nederpel.

Bijeenkomst 3:

 • Willem van Nielen, Advocaat & partner bij Recoup Advocaten en Voorzitter Kennisplatform Insolventiefraude;
 • Ferry Ortiz Aldana, Advocaat bij Recoup en promovendus Onderzoekscentrum Onderneming & Recht (onderwerp: Peeters/Gatzen-vordering);
 • Mark Bosch, Bestuurslid Recofa en rechter commissaris Rechtbank Overijssel;
 • Robert Helder, Notaris en coördinator notarieel recht Universiteit Utrecht.

Bijeenkomst 4:

 • dr. A. (Arpi) Karapetian, universitair docent RUG;
 • Leon de Jager, advocaat bij Wladimiroff Advocaten.

Bijeenkomst 5:

 • Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, Advocaat-partner bij HuygenLammers Advocaten;
 • Cynthia Lamur, Cluster fiscaliteit van het Directoraat-generaal op het Ministerie van Financiën;
 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Insolventiefraude
  & Coördinator Centraal Meldpunt Insolventiefraude.

Bijeenkomst 6:

 • M Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam;
 • Cathalijne van der Plas, Partner bij JahaeRaymakers, universitair docent Internationaal Privaatrecht aan de UvA, Fellow van The International Academy of Financial Crime Litigators en Co-chair van de Asset Recovery Kamer van het IFFC;
 • mr. dr. Michael Veder, hoogleraar Burgerlijk recht (Insolventierecht), verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Hij is tevens adviseur van het Amsterdamse advocatenkantoor RESOR N.V. Daarnaast adviseert hij als Technical Assistance Advisor het IMF op het terrein van het insolventierecht. Hij is lid van de Expert Group on cross-border insolvency die de Europese Commissie adviseert over de herziening van de Europese Insolventieverordening.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor academisch geschoolde juristen, zoals
 • Advocaten
 • Curatoren
 • Leden van het Openbaar Ministerie
 • Leden van de zittende magistratuur
 • Rechter-commissarissen
 • Leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie en FIOD
 • Medewerkers van de Belastingdienst
 • Medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken
 • Bedrijfsjuristen
 • Fiscalisten
 • Medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • Medewerkers van het UWV
 • Notarissen

Permanente Opleiding

In het kader van de Permanente Opleiding van de NOvA zijn voor deze Specialisatie Opleiding 6 x 6 = 36 opleidingspunten aangevraagd.

Studiemateriaal 2021/2022

Na inschrijving voor de specialisatieopleiding ontvangen de deelnemers de toegangscode tot de pagina met het cursusmateriaal. Ook na voltooiing van de specialisatieopleiding blijven de syllabi, presentaties en aanvullende materiaal op deze manier opvraagbaar.

Voorbereiding

De ervaring leert dat iedere opleidingsdag ongeveer 4-6 uur voorbereidingstijd vergt.

Deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst een syllabus met relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij dit materiaal bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van voorafgaand aan de bijeenkomst – verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus.

In tegenstelling tot eerdere jaren wordt de opleiding niet afgesloten met een examen.

Certificaat

Na afloop van de Specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten in zijn geheel hebben bijgewoond en 5 van de 6 opdrachten voldoende hebben gemaakt. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd.

Groepssamenstelling

De opleiding kent een zeer divers deelnemersveld en wordt steeds gevolgd door de vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders. Juist dit wordt zeer gewaardeerd door de deelnemers en biedt een rijk inkijk in de werkwijze van de verschillende stakeholders en vormt een mooi netwerk voor uw praktijk.

Bijeenkomsten 2021/2022

De opleiding is opgedeeld in een zestal bijeenkomst die duren van 9.30 – 17.00 uur en gehouden worden in het centrum van Utrecht.

Tijdens iedere bijeenkomst staan een of meerdere stakeholders centraal die vanuit hun perspectief kennis delen en discussie entameren.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de exacte bijeenkomsten.

 • Bijeenkomst 1 – Donderdag 16 september 2021
  Introductie Insolventiefraude

 • Bijeenkomst 2 – Donderdag 14 oktober 2021
  Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek & data-analyse bij insolventiefraude

 • Bijeenkomst 3 – Donderdag 18 november 2021
  Civielrechtelijke mogelijkheden voor de aanpak van insolventiefraude & de rol van de curator, RC en notaris

 • Bijeenkomst 4 – Donderdag 16 december 2021
  Strafrechtelijke opsporing, handhaving & vervolging van insolventiefraude

 • Bijeenkomst 5 – Donderdag 20 januari 2022
  Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst

 • Bijeenkomst 6 – Donderdag 17 februari 2022
  Internationale verhaalsmogelijkheden & asset tracing bij insolventiefraude

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?