Symposium

Donderdag 30 maart 2023

De Peeters q.q./Gatzen-vordering, faillissementspauliana en bestuurdersaansprakelijkheid

Inleiding

Dit symposium dient ter verdieping van een aantal belangrijke civielrechtelijke acties ter bestrijding van schuldeisers benadelende handelingen, die ook door de insolventiefraude delicten worden bestreken.

In het Peeters q.q./Gatzen-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de curator een schadevergoedingsvordering, gebaseerd op de onrechtmatige daad ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, kan instellen tegen een derde die betrokken was bij schuldeisersbenadeling.

Tijdens dit symposium wordt onderzocht of, en zo ja in welke situaties, de Peeters q.q./Gatzen-vordering een kansrijke of misschien zelfs de enige optie is ten opzichte van een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid of de pauliana.

Eerst behandelt Ferry Ortiz Aldana de verhouding tussen de Peeters q.q./Gatzen-vordering en de faillissementspauliana. Vervolgens onderzoekt Jako van Hees de vraag of de Peeters q.q./Gatzen-vordering de faillissementspauliana in het geheel zou kunnen vervangen.

Na de pauze wordt onderzocht, aan de hand van de presentaties van Arpi Karapetian en Ferry Ortiz Aldana, welke toegevoegde waarde de Peeters q.q./Gatzen- vordering heeft ten opzichte van de verschillende gronden van bestuurdersaansprakelijkheid (2:9 BW en 2:138/248 BW).

Onder leiding van Prof. mr. Michael Veder zullen de deelnemers bij de behandeling van deze vragen op interactieve wijze worden betrokken.

Dagvoorzitter

 • Prof. mr. Michael Veder, hoogleraar Burgerlijk recht (Insolventierecht), verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. 

Sprekers

 • Prof. mr. J.J. (Jako) van Hees, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mr. dr. A. (Arpi) Karapetian, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Mr. F. (Ferry) Ortiz Aldana, advocaat & partner bij Recoup Advocaten en promovendus Radboud Universiteit Nijmegen (onderwerp: Peeters q.q./Gatzen-vordering)

Deelnemeraantal

Maximaal 200.

Kosten

Congresprijs: EUR 199,- excl. BTW

Deelname JIRA-leden, de wetenschap en overheidspartijen tegen gereduceerd tarief ad EUR 100,- excl. BTW

Voornoemde prijs is inclusief:

 • Deelname aan het symposium
 • Documentatiemateriaal
 • Koffie (pauzes), lunch, borrel
 • Certificaat van deelname

Extra informatie:

Programma

12.30 – 13.00 uur
Inloop, registratie en koffie

13.00 – 13.15 uur
Introductie door dagvoorzitter: Prof. mr. Michael Veder

13:15 – 13.45 uur      
Peeters q.q./Gatzen-vordering & faillissementspauliana
Spreker: Ferry Ortiz Aldana

13:45 – 14.15 uur
Faillissementspauliana
Spreker: Jako van Hees

14:15 – 14.45 uur
Discussie o.l.v. Prof. mr. Michael Veder

14:45 – 15.15  uur
Pauze

15.15 – 15.45  uur
Bestuurdersaansprakelijkheid
Spreker: Arpi Karapetian

15.45 – 16.15 uur
Peeters q.q./Gatzen/vordering & Bestuurders-aansprakelijkheid
Spreker: Ferry Ortiz Aldana

16:15 – 16.45 uur
Discussie en afsluiting door dagvoorzitter: Prof. mr. Michael Veder

16.45 uur
Afsluiting, gevolgd door borrel

Locatie

Het Symposium wordt gehouden in het:

Spoorwegmuseum
Maliebaanstation 6
3581 XZ  Utrecht

Tijden

De bijeenkomst duurt van 13.00 – 17.00 uur.

Gedurende de middag is er een ontvangst- en middag koffiepauze plus een afsluitende borrel.

Permanente Opleiding

In het kader van de Permanente Opleiding van de NOvA zijn aan deze bijeenkomst 3 opleidingspunten toegekend.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor onder andere, maar niet uitsluitend:

 • Advocaten
 • Curatoren (zowel Insolad als JIRA leden)
 • Leden van de zittende magistratuur
 • Rechter-commissarissen
 • Afd. Bijzonder Beheer van Banken
 • Rechtswetenschappers
 • Officieren van Justitie
 • FIOD

Deelnemeraantal

Maximaal 200.

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?