ONLINE PLATFORM VOOR PROFESSIONALS

Insolventiefraude.nl is een kennisplatform dat tot doel heeft informatieverstrekking en -uitwisseling en kennisuitbreiding ten aanzien van insolventiefraude te faciliteren. Daarnaast draagt het platform bij aan netwerkvergroting en beoogt het bruggen te slaan tussen onder meer curatoren & handhavers en advocatuur & OM.

De doelgroep van het platform bestaat uit partijen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met insolventiefraude, waaronder advocaten, curatoren, leden van het Openbare Ministerie, leden van de zittende magistratuur, Rechter-commissarissen, leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie en FIOD, medewerkers van de Belastingdienst, medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken, bedrijfsjuristen,  fiscalisten, medewerkers van de Kamer van Koophandel, medewerkers van het UWV en notarissen.

OPLEIDING EN VERBINDING

Deelnemen aan onze Specialisatieopleiding betekent ook toetreding tot ons netwerk van professionals. Deze omgeving maakt het mogelijk om snel de juiste personen binnen het platform te vinden voor een specifieke zaak.

Afgeschermde omgeving voor optimale samenwerking

Als abonnee krijgt u naast de nieuwsbrief toegang tot Kennisdeling via afgeschermde pagina’s met vakinhoudelijke informatie.

Als lid krijgt u toegang tot de afgeschermde en beveiligde omgeving van onze website. Hier vindt u, Kennisdeling via afgeschermde pagina’s en het studiemateriaal van de Specialisatieopleiding, de toegang tot alle leden binnen het platform. Van de leden zijn de volgende gegevens zichtbaar: naam, functie en arrondissement. U kunt via het platform makkelijk in contact treden met de andere leden (zonder dat u het telefoonnummer of e-mailadres hoeft te kennen).

Het is de bedoeling binnen dit beveiligde, afgeschermde gedeelte de optimale samenwerking en integrale aanpak van insolventiefraude handen en voeten te geven. Hier kunt u professionals vinden die hetzelfde doel nastreven als u.

Lees meer…

Over het Kennisplatform Insolventiefraude

Netwerkvergroting

Ter vergroting van het netwerk van insolventiefraudebestrijding worden op regionaal niveau regelmatig informele (inhouse) netwerkbijeenkomsten gehouden waar inzichten, kennis en vaardigheden onderling uitgewisseld kunnen worden.

Informatie-uitwisseling

De website Insolventiefraude.nl fungeert als spil bij de informatieverstrekking en -uitwisseling. De website ontsluit op onafhankelijke wijze zo veel mogelijk relevante informatie, welke onder meer bestaat uit: jurisprudentie, nieuwsberichten, vakliteratuur, initiatieven en evenementen. In beginsel wordt deze informatie door de redactie geselecteerd. Maar ook bestaat de mogelijkheid tot het insturen van informatie door bezoekers van de website.

Kennisuitbreiding

Ter bevordering van de deskundigheid ten aanzien van insolventiefraude zullen (regionaal) cursussen worden aangeboden en zal jaarlijks een (landelijk) congres worden georganiseerd.

Daarnaast is een (geaccrediteerde) Specialisatieopleiding Faillissementsfraude opgezet voor de doelgroep van dit platform.

Bruggen slaan

Het kennisplatform beoogt bruggen te slaan tussen de verschillende disciplines die vaak in praktijk tegenover elkaar staan. Dit onder meer door daarop gerichte cursussen, netwerkbijeenkomsten en debatbijeenkomsten te organiseren.

Veilige omgeving

Andere leden zien alleen uw naam, functie en de groepen waaraan u deelneemt. U kunt persoonlijke berichten sturen naar andere leden zonder zijn of haar e-mailadres te zien.

Cursussen

Ter bevordering van de deskundigheid ten aanzien van insolventiefraude worden er cursussen ontwikkeld en aangeboden.

Jaarlijks congres

Jaarlijks kunt u deelnemen aan het jaarcongres en de leden van het collectief persoonlijk ontmoeten.

Alumni support

Het cursusmateriaal van de Specialisatieopleiding is voor alumni blijvend te raadplegen via het platform.

Deelnemen?

Indien u overweegt om deel te nemen aan de Specialisatieopleiding of indien u toe wilt treden tot het collectief, vult u dan het inschrijfformulier in.

Hulp nodig?

Lukt het u om een of andere reden niet om in te loggen op u account, stuurt u ons dan een bericht.

Collectief overleg

Gebruik vooral de mogelijkheid om uw vakinhoudelijke vragen neer te leggen binnen het collectief. Daar leren wij allemaal van.

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?