Verwerking van persoonsgegevens door de curator in de concept-Verzamelwet Gegevensbescherming